Erhvervsfokus

Rotary København Nord er et netværk for erhvervsaktive. Det lægger vi mere vægt på end mange andre Rotary-klubber.

For at få ekstra tid til at diskutere salg, strategi, ledelse og lignende udfordringer har vi derfor indført nyskabelsen Erhvervsfokus. Her mødes interesserede medlemmer og arbejder systematisk med at styrke hinandens professionelle virke. Redskaberne kan for eksempel være sparring, referencer eller direkte forretningssamarbejde.

Erhvervsfokus-møderne er et supplement til de ordinære klubmøder og afholdes hver 2. onsdag på Oslobåden, umiddelbart inden de ordinære møder.

Erhvervsfokus-møderne starter derfor klokken 11.00 præcis, og afvikles efter dagsorden og med ordstyrer. 

Dagsordenen justeres efter deltagernes behov og ønske, men indtil videre er følgende elementer faste:

  • Kort bordrunde:
    Alle deltagere får mulighed for helt kort (2-3 minutter) at give en opdatering om det, der i øjeblikket ligger dem mest på sinde. Det kan være alt fra en generel status, aktuelle udfordringer eller interessante udviklinger siden sidste møde.
  • Virksomhedspræsentation:
    1 eller 2 deltagere får mulighed for at give en lidt længere (max. 10 minutter hver, eksklusiv spørgsmål) præsentation af egen virksomhed. Gerne inklusiv konkrete problemstillinger, man ønsker de øvrige deltageres input til.

For at skabe et fortroligt rum at diskutere forretning i, er mødet kun åbent for medlemmer af Rotary København Nord. Deltagelse er frivillig og kræver særskilt tilmelding.